• 076-33688281
  • 09175079094

فیلم و عکس پدیده

تیزر و مستند صنعتی

عکاسی صنعتی تبلیغاتی یکی از خدماتی ترین رشته‌های عکاسی ما میباشد.
هر گونه عکسی که در خدمت معرفی، تبلیغ و یا فروش تولیدات یا کالائی باشد، عکاسی صنعتی- تبلیغاتی بحساب میاید. یکایک مواد غذائی‌ها، انواع وسائل زندگی، هر نوع مبلمان و ماشین چه با حضور انسان چه بدون مدل در زمره عکس تبلیغاتی ما می باشد. خطوط تولید، کارخانه‌های صنعتی و فنی در مراحل و زوایای مختلف عکاسی صنعتی مجموعه ما محسوب میشوند. معمولاً این نوع عکاسی یک سفارش دهنده نیز دارد: صاحبان صنایع، ارگانهای دولتی، بخشهای اقتصادی و بازرگانی، روابط عمومی‌ها و سازمانهای تبلیغاتی همه سفارش دهنده و محتاجان و علاقمندان عکاسی صنعتی- تبلیغاتی هستند. تیم صنعتی پدیده فیلم با بهره گیری از متبحران این زمینه بصورت تخصصی در این زمینه فعالیت می نماید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟